0%
54
drone oefenvragen examen easa

Oefenvragen drone piloot examen categorie A1/A3 & A2

Hier vind je een overzicht van oefenvragen die al dan niet kunnen gesteld worden tijdens je examen voor drone piloot. Let op: dit is een "work-in-progres". Kijk altijd zelf je cursus na of de antwoorden perfect juist zijn. Alti.Cam geeft geen garantie op de juistheid omdat de vragen en antwoorden uit verschillende bronnen komen. Momenteel beschikken we over meer dan 100 vragen en antwoorden.

1 / 95

1. Wat is goed vliegmanschap

2 / 95

2. Maak de volgende zin af: Visual Line of Sight betekent dat de piloot het onbemande luchtvaartuig…

3 / 95

3. Wat is de minimum afstand tot niet-betrokken personen als je vliegt op een hoogte van 25 meter AGL in subcategorie A2

4 / 95

4. Het is toegestaan om een onbemand luchtvaartuig binnen de open-categorie enkel te besturen op basis van instrumenten. Deze stelling is:

5 / 95

5. In welk luchtruimklasse opereert een piloot binnen de open categorie

6 / 95

6. De capaciteit van twee 2S 2500 mAh batterijen die in parallel geschakeld zijn is

7 / 95

7. Een 2S batterij met een capaciteit van 2500 mAh wordt met 2C opgeladen nadat ze voor 1/3 werd ontladen. Hoe lang duurt het theoretisch gezien om de batterij volledig op te laden?

8 / 95

8. Wat is de stroom bij 2x 2S 2500mAh in parallel

9 / 95

9. LiPo met 3000mAh en 30C. Wat is de maximale theoretische stroom

10 / 95

10. 2x een LiPo 2S 2500 mAh in serie, wat is de totale capaciteit

11 / 95

11. Geheugeneffect is van toepassing opv

12 / 95

12. Als je een 2S batterij met 2500mAh oplaad aan 2c hoelang is dan de theoretische laadtijd:

13 / 95

13. Wat doet een balanslader als je batterijen oplaadt?

14 / 95

14. Een accu met volgende specificaties: 4S 4000 mAh. Wat is de capaciteit van 1 cel?

15 / 95

15. Afstand tot referentiepunt is 2,5 meter, de massa is 2 kg. Wat is het moment?

16 / 95

16. Wat is het doel van een risicoanalyse

17 / 95

17. Als er 3kg op 2 meter aan de ene kant van het nulpunt is geplaatst, en 1 kg op 3 meter aan de andere kant van het nulpunt, dan is er sprake van

18 / 95

18. Als er 6kg op 1 meter aan de ene kant van het nulpunt is geplaatst, en 2 kg op 3 meter aan de andere kant van het nulpunt, dan is er sprake van

19 / 95

19. verschil tussen temperatuur en dauwpunt

20 / 95

20. De luchtdichtheid stijgt met

21 / 95

21. 1m/s komt overeen met

22 / 95

22. Het effect van de hoogte op de propellers van een UA multirotor

23 / 95

23. Een UAS krijgt een windstoot langs achter van 7 Kts

24 / 95

24. Een UA fixed wing stijgt op in noordelijke richting. Er staat een westenwind van 14kts, de max. zijwind van de UA is 10kts.

25 / 95

25. Er komt een depressie aan. Welk soort weer verwachten we?

26 / 95

26. Welk fenomeen kan er optreden als je vliegt boven een stuk adfalt dat aansluit op een weiland

27 / 95

27. Wat is het gevaar van windschering

28 / 95

28. Welke punten verbindt een isobaar

29 / 95

29. Hoe ontstaat wind

30 / 95

30. In welke laag van de atmosfeer vinden bijna alle vluchten plaats

31 / 95

31. Wat is molest

32 / 95

32. Zitten er speciale eisen aan de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering om te vliegen in open-categorie

33 / 95

33. De algemene verordening gegevensbescherming (AVG) geldt niet voor particulieren, deze stelling is

34 / 95

34. De hoogte van een UA wordt bepaald door

35 / 95

35. Wat is de grondsnelheid

36 / 95

36. Wat is de drifthoek

37 / 95

37. Duid het juiste aan. Het zwaartepunt bij een UA fixed wing schuift naar voor:

38 / 95

38. Wat is het aerodynamisch punt bij een UA

39 / 95

39. Het is belangrijk de lading bij een UA fixed wing te verdelen om:

40 / 95

40. Wat is het effect bij een UA multirotor als je het zwaartepunt op de verticale as verplaatst

41 / 95

41. Waar ligt bij een UA fixed wing het zwaartepunt (centre of gravity) ten opzichte van het aerodynamisch punt

42 / 95

42. Een elektromotor werkt op basis van elektromagnetische principes. Welke stelling is juist

43 / 95

43. Wat is de functie van een ESC, electronic speed controller

44 / 95

44. Het versturen van commando’s van het ground control station naar het luchtvaartuig wordt ook wel de downlink genoemd, deze stelling is

45 / 95

45. Wat is de maximale frequentie voor de up-en downlink

46 / 95

46. Welke stelling over stuurbewegingen van een onbemand luchtvaartuig met meerdere rotoren is juist

47 / 95

47. Welke stelling over stuurbewegingen van een onbemand luchtvaartuig met vaste vleugels is onjuist

48 / 95

48. Maak de volgende zin af: een onbemand luchtvaartuig lift als de luchtdruk onder de vleugel

49 / 95

49. Welke stelling is juist:

50 / 95

50. Na afloop van een vlucht dient de piloot altijd alle vluchtgegevens te noteren in een logbook voor zowel de piloot als voor het onbemande luchtvaartuig. Deze stelling is:

51 / 95

51. Als de GPS- verbinding wegvalt, en het luchtvaartuig onbestuurbaar wordt en wegvliegt, dan dient de piloot altijd het volgende te doen

52 / 95

52. Nadat een piloot alle pre-flight checks heeft uitgevoerd kan hij/zij direct naar 120 meter hoogte vliegen

53 / 95

53. Welke van de drie weersvoorspellingen is het meest cruciaal voor een piloot

54 / 95

54. Wat is de KP-index

55 / 95

55. Welke stelling is juist?

56 / 95

56. Een optische illusie kan leiden tot een verkeerde interpretatie van de visuele waarneming van de piloot. Hierdoor bestaat de kans op een verkeerde inschatting van:

57 / 95

57. Mag een piloot vliegen als hij/zij een medicijn gebruikt heeft wat de rijvaardigheid beïnvloedt

58 / 95

58. Is het raadzaam om te vliegen als de piloot niet genoeg gegeten heeft

59 / 95

59. Dient een piloot een bijna-ongeluk met onbemand luchtvaartuig te melden bij de nationale burgerluchtvaart autoriteit

60 / 95

60. Om het open-categorie A2 certificaat aan te vragen moet de piloot het volgende hebben afgerond:

61 / 95

61. Is het toegestaan om met een klasse C3 onbemand luchtvaartuig over bebouwing heen te vliegen

62 / 95

62. Welke stelling is onjuist

63 / 95

63. Wat is de maximale vlieghoogte van het onbemand luchtvaartuig in de buurt van kunstmatige objecten

64 / 95

64. Wat is de maximale vlieghoogte van het onbemand luchtvaartuig

65 / 95

65. Hoe noemen we het fenomeen van lokale stijgwinden

66 / 95

66. Wanneer er weinig wind is en deze komt uit alle richtingen, dan spreken we van

67 / 95

67. Wanneer spreken we van nevel

68 / 95

68. Waarvoor staat 31005KT 290V330 bij een METAR

69 / 95

69. Wat is het verschil tussen dauwpunt en omgevingstemperatuur

70 / 95

70. Wat gebeurt er met de luchtdruk als er een koufront of warmtefront nadert

71 / 95

71. Welke wolk zorgt voor stortregen?

72 / 95

72. Is een hogedrukgebied een anti-cycloon

73 / 95

73. Wat betekenen isobaren dicht bij elkaar

74 / 95

74. Alle persoonsgegevens mogen een mensenleven lang bewaart worden. Wat is het probleem met deze stelling?

75 / 95

75. Wat is het verschil tussen de verantwoordelijk van de verwerking en de verwerker?

76 / 95

76. Beperkt de privacywetgeving zich tot het gebruik van camera's?

77 / 95

77. Voor een tuinfeest met familie in onze tuin, vlieg ik met een drone en neem ik een paar foto's om die later in te kadere. Moet ik rekening houden met de privacywetgeving

78 / 95

78. Welk orgaan is verantwoordelijk voor het toezicht op de regels vastgelegd in de privacywetgeving

79 / 95

79. Welke wetgeving is niet van toepassing voor een fotograaf met UAS tijdens het fotograferen van een trouw

80 / 95

80. Welk basisverdrag beschrijft het respect voor het privéleven

81 / 95

81. Welke weersfactor vermindert de radiocommunicatie

82 / 95

82. Wat betekent onderspanning

83 / 95

83. Wat gebeurt er als een GNSS niet gelocked is

84 / 95

84. Wat is een ESC

85 / 95

85. Wat is situationeel bewustzijn

86 / 95

86. Kan stress goed zijn voor een prestatie

87 / 95

87. Wat is verziendheid

88 / 95

88. Wat is glaucoom

89 / 95

89. Wat is cataract

90 / 95

90. Wat betekent waakzaamheid

91 / 95

91. 10m/s komt overeen met:

92 / 95

92. In een stad hangt de windt tussen 2 gebouwen het (venturi effect)

93 / 95

93. EBCI 171350Z 30 50V130KT 9999 FEW100 25/M13 1007Q

94 / 95

94. Wat is AMSL

95 / 95

95. Een UA met luchtsnelheid 0 zit tussen twee gebouwen met een bewegende luchtstroom. Door het venturi-effect gaat de wind sneller waaien... wat gebeurt er

Je score is

De gemiddelde score is 80%

I just took an test exam for drone Pilot A1/A3-A2. These are my results.

LinkedIn Facebook Twitter VKontakte
0%

Winkelwagen