Landbouw mapping en inspectie met drones

Landbouwkundigen, landbouwingenieurs, onderzoekers, dienstverleners en boeren gebruiken door drones vastgelegde gegevens om meer inzicht in gewassen te krijgen met landbouw mapping, om hun activiteiten gedurende het groeiseizoen nauwkeurig te plannen en te beheren. Dronegegevens, of het nu RGB of multispectraal is, hebben een hogere ruimtelijke en temporele resolutie dan satellietgegevens en zijn goedkoper dan vluchten met bemande vliegtuigen voor dezelfde gegevens.

Wat zijn de voordelen van drones in de landbouw?

Verhoog de opbrengst – Bewaak de gezondheid van gewassen en pak bedreigingen zoals ziekte en plantstress aan door vroege identificatie, behandeling en mitigatie om het opbrengstpotentieel te maximaliseren.

Kostenbesparingen  Beheer landbouwinputs zoals kunstmest en pesticiden beter door ze alleen toe te passen waar nodig. 

Seizoensgebonden inzichten  Krijg waardevolle inzichten in elke groeifase, maar ook voor en na elke oogst. 

Nauwkeurigheid op bladniveau  RGB-beelden met hoge resolutie en pan-gescherpte multispectrale beelden bieden zeer nauwkeurige gegevens die monitoring en analyses op fabrieksniveau mogelijk maken.  

Verbeterde planning  Plan irrigatie en drainage vóór het groeiseizoen en evalueer deze gedurende het hele seizoen. 

Actuele veldgegevens   Drones maken het regelmatig vastleggen van kosteneffectieve gegevens mogelijk, wat een hoge temporele resolutie biedt voor het monitoren van veranderingen en gedetailleerde vergelijkingen tussen groeifasen en seizoenen. 

Wat zijn de toepassingen van drones in de landbouw?

Professionals zoals milieu-ingenieurs, onderzoekers en natuurbeschermers wenden zich tot drones in plaats van langzamere landmeetkundige apparatuur, satellietbeelden met een lagere resolutie en dure – en soms onbeschikbare – bemande vliegtuigdiensten. Hieronder staan ​​voorbeelden van hoe dronegegevens kunnen worden gebruikt. 

Opbrengstvoorspelling  Analyseer groei, bodemgesteldheid en neerslag voor huidige opbrengstschattingen. 

Gewasmonitoring  Breng de gezondheid en het groeistadium van gewassen in kaart en volg deze, en identificeer ziekten en gebreken vroegtijdig. 

Inputbeheer  Beheer de input van gewassen, zoals kunstmest en pesticiden, optimaal om de kosten en de impact op het milieu te verminderen, zonder in te boeten aan opbrengst. 

Waterbeheer  Monitor en beoordeel optimaal watergebruik, plan drainage en irrigatie. 

Plantentelling  Voer analyses van gewasstands en plantentellingen uit van opkomst tot oogst. 

Schadebeoordeling  Beoordeel hagel, ziekte, brand en andere schade om de kostenimpact te berekenen en voor verzekeringsclaims. 

Onderzoek  Verzamel snel zeer nauwkeurige gegevens voor gedetailleerde gewasanalyses en herhaalbare resultaten. 

Welke soorten drone-gegevensuitvoer kunt u verwachten?

De uitvoer van dronegegevens is afhankelijk van de sensor en verwerkingssoftware. Selecteer een sensor op basis van uw gegevensvereisten. Je sensorkeuze bepaalt welke drone je nodig hebt om deze lading te vervoeren. Typische drone-gegevensuitvoer die u kunt verwachten:

Orthomosaische kaarten  Een georuimtelijk nauwkeurige en gedetailleerde 2D-weergave van een site. Nauwkeurige orthomosaische kaarten helpen agronomen bij het bewaken en beheren van velden, en kunnen ook worden gebruikt in machine learning-toepassingen zoals het tellen van gewassen.  

Indexkaarten  Combineer multispectrale indices voor gedetailleerde gewas-, bodem- en wateranalyses zoals dichtheid van het bladerdak, bladoppervlak, plantkracht, bemestingsbehoefte of bladstikstof. Deze omvatten Normalized Difference Vegetation Index (NDVI), NDRE, die gevoelig is voor het chlorofylgehalte in bladeren en kan ook worden gebruikt voor het in kaart brengen van variabiliteit in bemestingsbehoeften, Color Infrared Composites en OSAVI-kaarten (Soil Adjusted Vegetation Index). 

Digital Surface Models (DSM’s)  DSM’s geven de hoogte nauwkeurig weer en zijn nuttig in toepassingen voor waterbeheer en bodemmonitoring.  

3D mesh-kaarten  Een driedimensionale textuur (mesh) kaart met X, Y, Z-gegevens kan worden gebruikt voor clusteranalyses of om gewasgroottes te karakteriseren.   

Puntenwolken – Puntenwolkkaarten bevatten miljoenen individuele punten met X, Y, Z geospatiale coördinaten en met bijbehorende RGB/multispectrale waarden, en kunnen worden gebruikt bij opbrengstschattingen, gewasbespuiting of andere invoerberekeningen. 

Contourlijnen  Topografische kaarten nemen X- en Y-coördinaten van de drone-gegevens uit de lucht om nauwkeurige contourintervallen te genereren. 

Belangrijkste toepassingen voor drones in de landbouw

  • Het hele seizoen: gewasontwikkeling, plantgezondheid (plagen/ziekten), voeding, welzijn, onkruidkartering/-beheer, lekdetectie, beoordeling van extreme gebeurtenissen, verzekeringsclaim, waterbeheer (drainage/irrigatie), efficiëntie van de operatie, volumetrische meting.
  • Voorseizoen: landmeting, landverdeling en meting, landtopografie, water- en bodembeheer.
  • Voorseizoen: plant/zaai-efficiëntie, standafstand, standtelling/standkwaliteit, onkruidbestrijding.
  • Middenseizoen: opbrengstvoorspelling.
  • Naseizoen: biomassa-gehalte, rijpheid van het gewas, bodembehoud.
  • Veebeheer: tellen, detecteren, gedrag, in uitgebreide systemen – beschikbaarheid van voer.

 

Industrie

Agricultuur

Techniek

Lidar, Mapping, Thermografie

Winkelwagen
precisielandbouw met dronesLandbouw mapping en inspectie met drones