Inspectie van hoogspanningslijnen en pylonen met drones

Voor de algemene landmeetkundige sector, inclusief inspectie van de elektriciteitskabels, levert het gebruik van onbemande luchtvaartuigen (UAV) essentiële tijd- en geldbesparing op en vermindert het de blootstelling van personeel aan gevaarlijke omgevingen. Inspectie van hoogspanningslijnen en pylonen kunnen kostelijk en gevaarlijk zijn als dit wordt gedaan enkel met mankracht.

We kunnen elk type “powerline”-inspectie uitvoeren

  • Betonnen fundament gebreken
  • Oververhitting van de isolator
  • Oververhitting draad
  • Draadbreuken
  • Toren mechanische defecten
  • Ganginspectie om ongeautoriseerde objecten of vegetatie op beveiligd gebied te detecteren
  • Schatting van de draaddoorbuiging
  • Corona-detectie*

Voor onze inspecties kunnen we kiezen uit fix-wing die langere afstanden aankan of multirotor op veiligere hoogtes vliegt en dichter bij objecten.

We kunnen uit een batterij sensoren kiezen, afhankelijk van de type opdracht.

Een kort overzicht van EO, IR, UV cameras of LIDAR applicaties, afhankelijk van type inspectie

Inspectie type payload Output voor analyse
Betonnen fundamenten defecten EO camera Afbeeldingen
Oververhitting isolator IR camera Afbeeldingen of video
Corona detectie UF camera Afbeeldingen of video
Draad oververhitting IR camera Afbeeldingen of video
Draadbreuk EO camera Afbeeldingen of video
Toren mechanische defecten EO camera Afbeeldingen of video
Inspection, detectie van niet toegelaten objecten en vegetatie in de beveiligde zone EO camera Puntwolken
LIDAR Lidar Puntwolken
Draad doorbuiging schatting EO camera Puntwolken

*Corona-detectie met UF-camera is nog steeds een zeer specifiek onderwerp voor UAV.

Industrie

Energie, Olie&gas, Telecom

Techniek

2D/3D, fotogrammetrie, Lidar, Point Cloud

Winkelwagen
hoogspanning leiding inspectieInspectie van hoogspanningslijnen en pylonen met drones