Drone toepassingen in olie&gas

Er zijn veel drone toepassingen in olie&gas. Dankzij de nieuwste ontwikkelingen in detectie- en beeldtechnologieën kunnen drones in een breed scala van omgevingen worden ingezet. Ze worden vaak gebruikt bij het uitvoeren van inspecties en voorspellend onderhoud van kritieke infrastructuur.

Bewaking en bewaking op afstand

Drones worden voornamelijk gebruikt in de olie- en gasindustrie voor monitoring en bewaking op afstand. Dit omvat infrastructuur, uitrusting, tankers en vrachtwagens en andere activa. Drones kunnen een 360-gradenbeeld bieden voor het monitoren van veldactiviteiten. Ze kunnen ook de voortgang observeren van faciliteiten die in aanbouw zijn en zorgen voor detectie van inbreuken. Monitoring op afstand met drones stelt olie- en gasbedrijven ook in staat om onbemande productieplatforms te inspecteren.

Inspectie en voorspellend onderhoud

Drones kunnen worden aangepast met ultrasone sensoren en visuele inspectietechnologieën, zoals camera’s en warmtebeeldcamera’s. Deze worden gebruikt voor het uitvoeren van een niet-destructieve inspectie op korte afstand van olie- en gasactiva om gebreken of defecten op te sporen. Dit soort benadering blijkt zeer efficiënt te zijn bij de evaluatie van pijpleidingen, buitenoppervlakken en ondergronden van opslagtanks en zeeschepen. Door drone-gegevens samen te voegen met geavanceerde data-analyse, kunnen bedrijven ook de huidige gezondheid van de apparatuur voorspellen en mogelijke storingen voorspellen.

Methaanbeheer

Olie- en gasbedrijven richten zich op het terugdringen van methaan tijdens hun operaties om hun steun te verlenen aan de wereldwijde campagne tegen klimaatverandering en het broeikaseffect. Om deze doelstellingen te bereiken, investeren bedrijven in een breed scala aan detectietechnologieën. Deze kunnen ofwel permanent op het doelobject worden geïnstalleerd of op drones worden gemonteerd om realtime gegevens te verkrijgen.

Mapping

Het in kaart brengen van pijpleidingen en volledige stukken van fabrieken behoort ook tot de mogelijkheden. We kunnen alle structuren digitaliseren en samenvoegen tot 1 grote digitale asset.

Flare inspecties

Dankzij high-definition en thermische camera’s verzamelen onze UAV’s snel de benodigde gegevens zonder de activiteit te onderbreken om flare-tips, schilden en toegangswegen te zien en te analyseren. We kunnen ingrijpen om eventuele twijfels over een geïdentificeerd probleem weg te nemen, of een productiestop enkele maanden van tevoren voorbereiden.

Wij leveren aan onze klanten inspectierapporten:

  • Afbeeldingen van gebouwen in hoge resolutie
  • Thermische analyse van warmteproblemen
  • 3D-modellering die vervormingen van gebouwen blootlegt

Noodhulp

Drones kunnen in vogelvlucht de ontwikkelingen bij een bedrijfsongeval of een natuurramp in beeld brengen. Realtime dronebeelden en video-analyse kunnen ook helpen bij het in kaart brengen van olielozingen of brandincidenten. Dit kan bedrijven in staat stellen om noodhulp te coördineren en middelen naar de juiste plaatsen te leiden, terwijl de veiligheid van het personeel wordt gewaarborgd.

Materiaalbehandeling

Technologiebedrijven over de hele wereld experimenteren met de betrouwbaarheid van drones voor het afleveren van producten in VLOS- en BVLOS-scenario’s. Deze focus is voornamelijk gericht op consumenten- en gezondheidszorgtoepassingen. Dit gebruik van drones zou ook kunnen worden toegepast in de context van olie en gas, om ladingen naar productieplatforms in de buurt te vervoeren. Hoewel beperking van de grootte en het gewicht van de lading de bruikbaarheid van drones in deze situatie kan beperken, kan het zeker worden beschouwd als een optie voor het afleveren van kleinere objecten.

Voordelen van drones in de olie- en gasindustrie

Het belangrijkste voordeel dat veel olie- en gasbedrijven motiveert om een ​​droneprogramma te starten, is de mogelijkheid om veilig en snel inspecties uit te voeren die traditioneel veel personeel vergen en werknemers in gevaar brengen.

Verhoogde veiligheid

Veiligheid is van het grootste belang in de energie-industrie, en UAV’s stellen bedrijven in staat om de risico’s weg te nemen die verbonden zijn aan het betreden van besloten ruimten of andere gevaarlijke gebieden door mensen. Drones kunnen inspecties uitvoeren van gebieden zoals schoorstenen en schoorstenen, opslagtanks, kritieke productie-eenheden van aardolieraffinaderijen, steigers en gevaarlijke omgevingen zonder menselijke toegang.

Als de omstandigheden menselijk ingrijpen vereisen, kan de tijd voor menselijke betrokkenheid worden geoptimaliseerd en tot een minimum worden beperkt. In veel gevallen kunnen drone-inspecties ook de noodzaak van beperkte toegangsvergunningen verminderen.

Minder uitvaltijd

Handmatige inspecties in de olie- en gasindustrie vereisen doorgaans het stopzetten van de productie, waardoor aanzienlijke uitvaltijd ontstaat die kostbaar is. Door handmatige inspecties te vervangen door drone-inspecties kunnen bedrijven een gedetailleerd beeld krijgen van beschadigde gebieden zonder deze uitvaltijd.

Kostenbesparingen

Met drone-inspecties kunnen olie- en gasbedrijven hun middelen beter plannen, zowel menselijk als financieel. Naast het verminderen van de kosten in verband met uitvaltijd, verminderen drone-inspecties de kostbare werkuren die bij onderzoeken zijn betrokken. Menselijke toegangen vereisen meerdere werknemers, waaronder een reddingsteam. Bij een drone-inspectie zijn minder mensen betrokken, mogelijk een ingenieur en een dronepiloot.

De mogelijkheid om inspecties sneller af te ronden bespaart ook manuren. Een klus waarbij abseilen in een besloten ruimte nodig is, wat traditioneel 10-12 uur kan duren, kan met een drone in veel minder tijd worden gedaan.

Industrie

Olie&gas

Techniek

2D/3D, fotogrammetrie, Lidar, Mapping, Orthomozaïek, Point Cloud, Thermografie

Winkelwagen
flare-inspectieDrone toepassingen in olie&gas