Verzekering inspecties met drones

 0,00

Leer hoe u verzekering inspecties met drones kunt gebruiken om 10 keer sneller informatie te verzamelen en frauduleuze claims te weigeren en frauduleuze claims te weigeren op een veel veiligere en snellere manier.

De handige voordelen voor verzekering inspecties met drones

Leer hoe u verzekering inspecties met drones kunt gebruiken om 10 keer sneller informatie te verzamelen en frauduleuze claims te weigeren.

Drones worden in meerdere industrieën al ingezet en drones voor verzekeringsinspecties vormen daarop geen uitzondering. Verzekeringsmaatschappijen al 17% van alle commerciële drones in dienst, en de komende jaren zullen meer drones het luchtruim vullen. Hoe beïnvloeden drones de verzekeringssector?

Toegang tot bepaalde locaties vanuit de lucht kan verantwoorder zijn vanuit het oogpunt van milieu- en menselijke risico’s. Drones voor verzekeringsinspecties kunnen de risico’s verminderen die gepaard gaan met het inspecteren van zwaar beschadigde gebieden, vervuilde locaties en moeilijk toegankelijke gebouwen.

Hieronder vindt u slechts enkele manieren waarop verzekeringsmaatschappijen al profiteren of zouden kunnen profiteren van drones voor verzekeringsclaims .

Het gebruik van drones voor verzekeringsinspecties verkort de tijd voor schadebeoordeling na natuurrampen

Wanneer een ramp toeslaat, is er geen tijd te verliezen. Schadebeoordelingen moeten snel worden uitgevoerd om tijdige uitbetalingen voor de getroffen mensen te garanderen. Het betreden van het rampgebied kan echter ronduit gevaarlijk zijn voor schadeherstellers. Zelfs als de situatie zich stabiliseert, kunnen civiele autoriteiten nog steeds beperkingen opleggen aan het betreden van gebieden. Duizenden claims worden dus in de wacht gezet, wat resulteert in downtime en toenemende ontevredenheid bij klanten.

Drones kunnen panden betreden en inzoomen op getroffen gebieden, waarbij gegevens uit de eerste hand worden vastgelegd zonder de scène te verstoren. Uw team kan op veilige afstand blijven en de verzonden video en foto’s in realtime bekijken om de impact te beoordelen. En met geavanceerd GIS-oplossingen die afhankelijk zijn van tijdige gegevens om vliegroutes te ontwikkelen, kan uw UAV, als de weersomstandigheden verslechteren, snel weer in veiligheid komen en het grondpersoneel op de hoogte stellen.

Drones kunnen worden ingezet voor proactieve risicobewaking

Drones voor verzekeringsclaims kunnen worden ingezet om rampgevoelige gebieden te bewaken en gegevens te verzamelen voor het geven van nauwkeurigere offertes aan bewoners. Door samen te werken met overheden kunnen verzekeringsmaatschappijen bewoners ook waarschuwen voor risico’s en hen helpen verliezen te minimaliseren.

Op een meer gedetailleerd niveau zijn drones voor verzekeringsinspecties die zijn uitgerust met infraroodcamera’s effectief gebleken bij het detecteren van water- en luchtlekken – een gecompliceerd en tijdrovend proces voor experts. Het gebruik van drones hiervoor kan de efficiëntie van uw personeel met 40 tot 50 procent verhogen.

Versnelde beoordeling van claims voor huiseigenaren en chauffeurs

Met behulp van ingebouwde sensoren en camera’s kunnen drones voor verzekeringsclaims details vastleggen zoals vocht dat vastzit in daken, overstromingsrisico’s bepalen op basis van hoogte van eigendommen, enzovoort. Foto’s en videostreams kunnen worden omgezet in 3D-modellen, waardoor u een uitgebreid beeld krijgt van een pand.

Drones voor schade -experts zijn een nieuw noodzakelijk instrument van de handel, omdat ze betere besluitvorming mogelijk maken en giswerk elimineren. Drones kunnen ook worden gebruikt om valse claims en geschillen met klanten die claims indienen voor bestaande schade te elimineren.

Autoverzekeraars zouden ook naar drones moeten kijken. In plaats van laarzen op de grond te hebben, kun je snel een drone sturen om een ​​claim van een klant te onderzoeken. Dit kan de schadeafhandeling versnellen en de klantervaring verbeteren.

Drones kunnen verzekeringsmaatschappijen voorzien van betere data voor analyse

Het verzamelen van uitgebreide gegevens uit de eerste hand is cruciaal om de verantwoordelijkheid voor een ongeval te bepalen.Drones bieden een veilige en snelle manier van toegang tot schade. On-site-informatie kan verder worden verrijkt met aanvullende locatiegegevens – weer, wegomstandigheden, enz. – om geavanceerde plattegronden te maken.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van drones voor verzekeraars?

Betere gegevensverzameling, aangedreven door onbemande luchtvaartuigen, leidt tot aanzienlijk snellere claimverwerking, betere efficiëntie en hogere winsten. Verzekeringsmaatschappijen die drones gebruiken, hebben de volgende voordelen al gemeld.

Betere transactieverwerking. Het is tijd om die ladder thuis te laten. Uw medewerkers (en klanten) mogen zichzelf niet in gevaar brengen tijdens hands-on inspecties op bouwplaatsen en andere gevaarlijke plaatsen. En die inspecties mogen geen maanden duren.

Verzekeringsmaatschappijen die drones gebruiken, ontvangen de informatie die ze nodig hebben 10 keer sneller dan maatschappijen die vertrouwen op traditionele methoden. De kosten voor het verzamelen van die informatie zijn ook lager.

Efficiëntiewinst met drones

Verhoogde efficiëntie en kostenreductie. In de olie-industrie hebben drones bewezen dat te zijn85% sneller en goedkoper dan door mensen geleide inspecties. Een drone kan 240 kilometer pijpleiding per dag onderzoeken, net als een helikopterbemanning. Toch kosten droneservices u minder dan euro 2.500 per uur.

Verbeterde veiligheid van werknemers. Drones hebben toegang tot gevaarlijke gebieden tijdens inspecties, waardoor het risico op letsel voor uw werknemers wordt geminimaliseerd. Zie dit als een verzekering voor de verzekeraar.